Consumentennieuws

De Standaard : Mijn geld
  1. Samen met vrienden een woning huren heeft zijn voordelen, maar wist u ook dat u dan officieel als ‘samenwoners’ wordt beschouwd? Dat kan u op veel manieren in uw portefeuille voelen.

  2. Toen ik 60 jaar werd, heb ik de documenten ontvangen voor de uitbetaling van mijn individuele pensioentoezegging (IPT). Om het contract te kunnen verlengen tot ik met pensioen ga (op 62 jaar) moet ik een gezondheidsattest bezorgen. Het gewaarborgd rendement zal dan bovendien nog slechts 0,5 procent bedragen. Kan dit zomaar? (A.D.W)
  3. Mijn oudste broer is vrijgezel. Hij heeft aan mijn andere broer 50.000 euro geschonken als ‘voorschot op de erfenis’. Hierop werd 7 % schenkingbelasting betaald. Bij zijn overlijden zal ik normaal gezien 50.000 euro meer krijgen uit de erfenis. Maar als ik daarop 30 procent erfbelasting moet betalen, houd ik netto 11.500 euro minder over dan mijn broer. Hoe kunnen we de netto bedragen gelijk trekken? M.D.
  4. Mijn zoon werkt als advocaat met een zelfstandigenstatuut. Hij rijdt heel wat kilometers voor zijn beroep: van zijn huis naar het advocatenkantoor (en terug) en naar rechtbanken en hoven. Welke kilometers mag hij op zijn belastingbrief inbrengen als beroepsonkost? (W.V.R.)

  5. In september 2019 ben ik 65 jaar geworden en ben ik met pensioen gegaan. Daarvoor was ik al 9 jaar met brugpensioen. Hoeveel belasting moet ik betalen op mijn groepsverzekering: 10 % of 16,5 %?

    F.R.