Consumentennieuws

De Standaard : Mijn geld
  1. België zal verspreid op zo’n 780 plaatsen voedsel uitdelen aan de meest behoeftigen. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de gunning van een overheidsopdracht hiervoor. Er is ook een akkoord over het sociaal tarief voor elektriciteit.

  2. We vertrekken weer met z’n allen op vakantie. Welke plastic kaarten neemt u mee om te betalen? Of kiest u nog steeds het liefst voor een stapel bankbiljetten?
  3. Woningkopers krijgen een korting op de registatierechten als ze hun woning ‘intensief energetisch’ renoveren. Geldt dit ook voor erfgenamen die hun mede-erfgenamen uitkopen om uit onverdeeldheid te geraken?

  4. Als een passagier bij een intercontinentale reis vertraging oploopt na een overstap buiten de EU, dan kan die toch een vergoeding eisen. Dat blijkt uit een arrest dat het Europees Hof van Justitie donderdag heeft geveld. De reis moet wel in Europa begonnen zijn, met een Europese maatschappij.

  5. Door een storing bij tax-on-web verschuift de deadline voor het indienen van uw belastingaangifte naar 15 juli. U krijgt dus nog enkele dagen respijt. Met deze tips slaagt u er zeker in alles door te sturen aan de fiscus, zonder daarbij iets belangrijks over het hoofd te zien.
  6. Sinds begin 2018 hebben al meer dan 50.000 Belgen een erfenis geweigerd omdat die nalatenschap vooral uit schulden bestaat.

  7. Sinds de hervorming van het erfrecht moeten schenkingen geïndexeerd worden bij uw overlijden. Wilt u dat liever niet? Leg dan voor 1 september 2019 een ‘verklaring van behoud’ af.

  8. In 2018 ben ik werkloos geworden op 60-jarige leeftijd. Zolang ik werkloos ben, bouw ik pensioenrechten op op basis van mijn vorige loon. Ik heb nu uitzicht op een nieuwe, halftijdse job. Zullen mijn pensioenrechten dan opgebouwd op basis van mijn nieuwe, halftijdse loon? (J.A.)